Jan kwam met Pasen wederom bepakt en bezakt. Een onderdeel van de bepakking waren Paasbroden. Alhoewel, mag geloof ik ook niet meer gezegd worden want op de verpakking staat “feeststol”. Ik ging de naaste buren verblijden met een stol. De buurtjes achter mij waren blij verrast, maakten een praatje en zwaaiden mij uit. Een andere buurvrouw werd door haar thuiskapster net in de watergolf gezet voor de Pasen, maar vond het zo leuk dat zowel Jan als ik stevig beetgepakt werden en half doodgeknuffeld. De buurvrouw op de hoek reageerde ongelovig. Ze dacht dat ik haar iets probeerde te verkopen. Mijn Frans is ook nog niet best. Maar haar man bood uitkomst; “Ai spieke de inklis, wie ken tok”! verkondigde hij trots. Tot onze grote verbazing riep hij tijdens het uitzwaaien; “Dankjoewel e tut siens”. Wij gokken op een horeca- of zeeman verleden.
Lees meer: